ASQ per 02-01-2020 nieuw rolwikkelschema

ASQ krijgt per 02-01-2020 een nieuw rolwikkelschema

Wij willen u op de hoogte brengen van een verandering in ons rolwikkelschema. Wij zullen op korte termijn over gaan op een ander software pakket, waarbij dit nieuwe rolwikkelschema leidend is. Op de afbeelding ziet u de huidige situatie (met het rode kruis) en de nieuwe situatie zoals deze per 2 januari 2020 zal worden ingevoerd.